zbywać


zbywać
pot. Aby zbyć; byle zbyć «o sytuacji, w której nie poświęca się czemuś należnej uwagi, wystarczającego czasu; powierzchownie, niedbale, niedokładnie»: (...) zapytany o coś, odpowiada półprzytomnie, ot, aby zbyć. I. Iredyński, Dzień. (...) zaczyna się ubierać do wyjścia. Później po wierzchu, aby zbyć, się myje (...). S. Łubiński, Ballada.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zbywać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zbywaćam, zbywaća, zbywaćają, zbywaćany {{/stl 8}}– zbyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIIb, zbędę, zbędzie, zbądź {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pozbywać się czegoś, odstępować coś …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbywać — ndk I, zbywaćam, zbywaćasz, zbywaćają, zbywaćaj, zbywaćał, zbywaćany 1. forma ndk czas. zbyć (p.) 2. «braknąć, występować w małej liczbie, ilości (zwykle z przeczeniem)» Nie zbywa komuś na dobrych chęciach, na pieniądzach …   Słownik języka polskiego

  • pomijać – pominąć [zbywać – zbyć] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś, coś} {{/stl 8}}milczeniem {{/stl 13}}{{stl 7}} nie odpowiadać na coś, nie zareagować słownie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pytany o podwyżkę, zbywał to milczeniem. Pominął milczeniem jego ciętą uwagę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbyć — dk, zbędę, zbędziesz, zbądź, zbył, zbyty zbywać ndk I, zbyćam, zbyćasz, zbyćają, zbyćaj, zbyćał, zbyćany 1. «sprzedać, odstąpić coś za pieniądze; pozbyć się czegoś przez sprzedaż» Zbyć ziemię, posesję. 2. «zareagować na czyjeś pytanie, czyjąś… …   Słownik języka polskiego

  • kpinka — ż III, CMs. kpinkance; lm D. kpinkanek zdr. od kpina Zbywać pytania kpinkami. Na święta bez choinki czyste kpinki. (Gałczyński) …   Słownik języka polskiego

  • kwitować — ndk IV, kwitowaćtuję, kwitowaćtujesz, kwitowaćtuj, kwitowaćował, kwitowaćowany 1. «potwierdzać otrzymanie czegoś swoim podpisem» Kwitować odbiór garderoby z pralni. 2. «odpowiadać, reagować na coś czymś, zbywać coś czymś» Kwitować coś śmiechem.… …   Słownik języka polskiego

  • ogólnik — m III, D. a, N. ogólnikkiem; lm M. i «zdanie zawierające zwykle banalną treść, ogólnie znane twierdzenie, niczego bliżej nie precyzujące; frazes, banał, komunał» Szermować ogólnikami. Zbywać kogoś ogólnikami …   Słownik języka polskiego

  • półsłówko — n II, N. półsłówkokiem; lm D. półsłówkowek 1. «małe, krótkie, pojedyncze słowo; monosylaba» Odpowiadać komuś półsłówkami. Zbywać kogoś, jakiś temat półsłówkami. Rzucać półsłówka. 2. «znaczące słówko; aluzja, niedopowiedzenie» Mówić o czymś… …   Słownik języka polskiego

  • owijać w bawełnę — Unikać bezpośredniej odpowiedzi na pytanie; zwodzić, zbywać, lub wykręcać się Eng. To avoid answering a question directly, especially because one is too careful or hesitant; to stall, hedge, or equivocate …   Słownik Polskiego slangu

  • milczenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w odniesieniu do człowieka: nieodzywanie się, niemówienie, cisza bez rozmów; w odniesieniu do zwierząt: niewydawanie głosu : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień